Category: Namibia

Fluorite (Purple & Green) on Mica & Or…

Fluorite (Purple & Green) on Mica & Orthoclase

Locality:
Erongo Mountains, Erongo Region, Namibia

Size:
2.8 × 4.8 × 2.3 cm

Fluorite

Fluorite

Locality: Erongo Mountains, Erongo Region, Namibia

Size: 12 × 11.3 × 9 cm

Smithsonite (Cuprosmithsonite)

Smithsonite (Cuprosmithsonite)

Locality: Tsumeb Mine, Otavi Highlands, Namibia

Size: 2.2 × 1.6 × 1.3 cm

Dolomite after Calcite

Dolomite after Calcite

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 3.5 × 3.2 × 2.3 cm

Smithsonite with Cerussite

Smithsonite with Cerussite

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 3.0 × 2.9 × 2.5 cm

Dioptase and Calcite

Dioptase and Calcite

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 7.4 × 1.3 × 1.3 cm

Mimetite

Mimetite

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 6.0 × 4.1 × 3.7 cm

Dioptase on Dolomite

Dioptase on Dolomite

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 4.5 × 3.0 × 2.5 cm

Copper

Copper

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 3.4 × 2.3 × 1.5 cm

Smithsonite with Cerussite 

Smithsonite with Cerussite 

Locality: Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region, Namibia, Africa

Size: 6.4 × 1.2 × 1.1 cm