Fluorite

Fluorite

Locality: Erongo Mountains, Erongo Region, Namibia

Size: 12 × 11.3 × 9 cm