Augite and Quartz

Augite and Quartz

Locality: Söllnkar, Krimmler Ache valley, Salzburg, Austria

Size: 4.7 × 2.7 × 1.6 cm